Bình Định bổ sung thêm gần 1.000 ha đất ở cho huyện Phù Cát

Theo quy hoạch sử dụng đất vừa được phê duyệt, đến năm 2030 diện tích đất ở tại Bình Định là 2.367,3 ha, tăng 968,53 ha so với hiện trạng.
Bình Định bổ sung thêm gần 1.000 ha đất ở cho huyện Phù Cát
Bình Định bổ sung thêm gần 1.000 ha đất ở cho huyện Phù Cát

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký Quyết định số 4232/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát thời kỳ 2021-2030.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Phù Cát có 68.071 ha đất tự nhiên. Trong đó có 53.409 ha đất nông nghiệp, 12.959 ha đất phi nông nghiệp và 1.703 ha đất chưa sử dụng.

Cụ thể, diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 10.264 ha (hiện trạng) lên 12.959 ha (năm 2030), tăng khoảng 2.695 ha.

Trong 2.695 ha nêu trên, diện tích đất ở tại Bình Định đến năm 2030 tăng 968,53 ha so với hiện trạng. Trong đó diện tích đất ở nông thôn được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.191 ha (hiện trạng) lên 2.057 ha (năm 2030).

Cũng theo quy hoạch vừa được duyệt, diện tích đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng mạnh từ 310 ha (hiện trạng) lên 1.023 ha (năm 2030).

UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Phù Cát tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đã phê duyệt.

UBND huyện Phù Cát chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Trong thời gian Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND huyện Phù Cát chịu nhiệm việc thực hiện các công trình, dự án phải đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất UBND tỉnh đã phân bổ.

Sau khi Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt, UBND huyện Phù Cát rà soát điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh.

Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Bình Định cũng vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó giai đoạn 2020-2025, số lượng dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh từ 213 dự án quy mô 11.546 ha lên thành 509 dự án quy mô 6.985 ha.

Trong đó, huyện Phù Cát được điều chỉnh tăng từ 30 dự án quy mô 190 ha lên thành 125 dự án quy mô 1.433 ha.

Trí An Land

Công ty Cổ phần Trí An Land được thành lập từ năm 2015. Sau gần 5 năm hình thành và phát triển, đến nay Trí An Land đã khẳng định được uy tín và năng lực cạnh tranh hàng đầu trong ngành tư vấn, phân phối Bất động sản tại Việt Nam.. Với tôn chỉ hoạt động: Trọn chữ TÍN, vẹn niềm TIN, chúng tôi đã nỗ lực trở thành kênh tư vấn tin cậy, mang đến cho khách hàng những dự án, sản phẩm đầu tư chất lượng và tiềm năng sinh lời cao nhất.

0902.295.053
challenges-icon chat-active-icon